ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680270
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030156
รหัส Obec 6 หลัก :
  680270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAYPLADOSRISAMART
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยปลาโด
ตำบล :
  บ้านดุง
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 กรกฎาคม 2502
อีเมล์ :
  padosrisamart@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:11:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ


นายสุวัฒน์ ทรงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน