ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680271
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030138
รหัส Obec 6 หลัก :
  680271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านดงหวาย
ตำบล :
  บ้านจันทน์
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0970147419
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  เมษายน 2524
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านจันทน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10:32:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงหวาย


นายศรีชัย พรมสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน