ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680274
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030137
รหัส Obec 6 หลัก :
  680274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองนาซำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maungnazam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านเมืองนาซำ
ตำบล :
  นาไหม
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042220118
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  maungnazam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านดุง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 11:13:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ


นายทองเลื่อม อภิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองนาซำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน