ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680275
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030131
รหัส Obec 6 หลัก :
  680275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNUMPUNGPRACHASAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านผึ้ง
ตำบล :
  นาไหม
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0812601313
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5มิถุนายน2484
อีเมล์ :
  Kwantong2521@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:22:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์


นายพรชัย ขวัญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน