ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังคางฮูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680276
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030132
รหัส Obec 6 หลัก :
  680276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังคางฮูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangkanghung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านวังคางฮูง
ตำบล :
  นาไหม
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0833601040
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พ.ค. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:29:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังคางฮูง


นายจักรวาล สูงห้างหว้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคางฮูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน