ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำวัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680278
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030134
รหัส Obec 6 หลัก :
  680278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาคำวัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannakhamwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านนาคำวัง
ตำบล :
  นาไหม
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0-4226-7117
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  khamwang.na@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:50:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาคำวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำวัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน