ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680280
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030119
รหัส Obec 6 หลัก :
  680280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGLAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองแวง
ตำบล :
  ถ่อนนาลับ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0817291207
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 ก.ย. 2502
อีเมล์ :
  info@nonglad.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ่อนนาลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10:11:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองลาด


นายปัดถา จารุจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2