ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680281
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030120
รหัส Obec 6 หลัก :
  680281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์ท่าเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pothamong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโพธิ์ท่าเมือง
ตำบล :
  ถ่อนนาลับ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ่อนนาลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 15:20:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง


นายขัญฐมาตย์ อำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2