ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680282
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030121
รหัส Obec 6 หลัก :
  680282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungyaiphochai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านทุ่งใหญ่
ตำบล :
  ถ่อนนาลับ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042180166
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2505
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวิถีพุทธ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ่อนนาลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:37:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย


นายจตุรงค์ วรนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2