ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามั่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680283
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030122
รหัส Obec 6 หลัก :
  680283
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนามั่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAMUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนามั่ง
ตำบล :
  ถ่อนนาลับ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042180167
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2503
อีเมล์ :
  kongchang088@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ่อนนาลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:05:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนามั่ง


นายณรงค์ชัย มาตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามั่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2