ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680285
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030158
รหัส Obec 6 หลัก :
  680285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถ่อนคำหวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thonkumhuad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านถ่อนคำหวด
ตำบล :
  บ้านดุง
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0-42220-129
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2517
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:34:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด


นายเริงศักดิ์ ประทุมเม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2