ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองไพร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680287
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030165
รหัส Obec 6 หลัก :
  680287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองไพร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmuangpri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเมืองไพร
ตำบล :
  บ้านม่วง
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0928151548
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:52:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองไพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองไพร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน