ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680288
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030166
รหัส Obec 6 หลัก :
  680288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansrimeuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านศรีเมืองใต้
ตำบล :
  บ้านม่วง
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042220136
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พ.ค. 2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10:16:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีเมือง


นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน