ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงแสนสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680291
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030116
รหัส Obec 6 หลัก :
  680291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงแสนสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONGSANSUK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดงแสนสุข
ตำบล :
  ดงเย็น
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0-42220-111
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/09/2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:41:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงแสนสุข


นายทองทศ จันทร์สมคอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแสนสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน