ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680292
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030117
รหัส Obec 6 หลัก :
  680292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนชัยศิลป์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonchaisin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนชัยศิลป์
ตำบล :
  ดงเย็น
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน /2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขนาดเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 05:25:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์


นายทนง วรรณพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน