ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680293
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030168
รหัส Obec 6 หลัก :
  680293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กมลศิลป์สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kamonsinsamakee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกมลศิลป์
ตำบล :
  บ้านม่วง
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2526
อีเมล์ :
  41030168@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:10:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี


นายประภาส ซาเมืองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน