ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680359
รหัส Smis 8 หลัก :
  41040040
รหัส Obec 6 หลัก :
  680359
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KLANGYAINIROTRANGSEEOOPPATHU
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนตาแสง
ตำบล :
  กลางใหญ่
อำเภอ :
  บ้านผือ
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41160
โทรศัพท์ :
  042921504
โทรสาร :
  042921504
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/10/2465
อีเมล์ :
  klangyai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูพระบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลางใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:42:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์


นายเฉลิม มุ่งปั่นกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2