ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680504
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030071
รหัส Obec 6 หลัก :
  680504
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลหนองหานวิทยายน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANNONGHANWITTAYAYOU SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองหาน
ตำบล :
  หนองหาน
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4226-1187
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2459
อีเมล์ :
  anubannonghan@windowlive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.05 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน


นางศรีสมร สนทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน