ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680505
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030072
รหัส Obec 6 หลัก :
  680505
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหาน (วันครู 2502)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonghan (wankroo 2502)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองหาน
ตำบล :
  หนองหาน
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042209230
โทรสาร :
  042209230
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2502
อีเมล์ :
  41030072@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 15:00:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)


นายประยุทธ นามโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน