ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680508
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030070
รหัส Obec 6 หลัก :
  680508
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongbo(polpitayaprachanusorn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองบ่อ
ตำบล :
  หนองหาน
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042209374
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ก.ย. 2501
อีเมล์ :
  41030070@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองหาน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:47:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)


นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน