ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680509
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030051
รหัส Obec 6 หลัก :
  680509
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสะหนาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongsanauy school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองสะหนาย
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0813203283
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2511
อีเมล์ :
  chok_zaza @ hot mail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14:38:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย


นายปราโมทย์ อำนาจเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะหนาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน