ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680513
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030067
รหัส Obec 6 หลัก :
  680513
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banyang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านยาง
ตำบล :
  หนองหาน
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0885620464
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิ.ย.2515
อีเมล์ :
  banyangarsa.3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:45:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)


นางแสงแข ศรีฉายา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2