ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงโพนยอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680515
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030069
รหัส Obec 6 หลัก :
  680515
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงโพนยอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dong Phon Yow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโพนยอ
ตำบล :
  หนองหาน
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41330
โทรศัพท์ :
  0-42220-303
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม พ.ศ.2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2564 เวลา 10:48:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงโพนยอ


นายศักดิ์ชัย ใจแป้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโพนยอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2