ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680516
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030054
รหัส Obec 6 หลัก :
  680516
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงบากโนนสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  dongbaknonsawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนสวรรค์
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4222-0295
โทรสาร :
  0-4222-0295
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2489
อีเมล์ :
  dongbakscl@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:35:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์


นางสาวพชรณัฏฐ์ หิริโกกุลล์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน