ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680517
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030055
รหัส Obec 6 หลัก :
  680517
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเพ็กคำบากหายโศก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpekkhambakhaisok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านเพ็ก
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4222-0285
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฏาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2560 เวลา 21:56:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก


นายประยุทธ จันทร์ห้างหว้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน