ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680518
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030056
รหัส Obec 6 หลัก :
  680518
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหนองเม็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANNONGMEK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองเม็ก
ตำบล :
  หนองเม็ก
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042239028
โทรสาร :
  042239028
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  41030056@udonthani3,go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มหนองหาน4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองเม็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:33:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก


นายรณฤทธิ์ นาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน