ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680519
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030057
รหัส Obec 6 หลัก :
  680519
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongladnongpankhampukkood
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองลาด
ตำบล :
  หนองเม็ก
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0833481117
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พ.ค. 2488
อีเมล์ :
  Nonglad59school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลหนองเม็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:37:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด


นายสุเมฆ ถ่อเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2