ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680521
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030060
รหัส Obec 6 หลัก :
  680521
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตาใกล้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtakai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านหนองตาใกล้
ตำบล :
  หนองเม็ก
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4226-0553
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/10/2488
อีเมล์ :
  41030060@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเม็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14:59:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาใกล้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน