ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680522
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030061
รหัส Obec 6 หลัก :
  680522
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantaisawandongwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านต้ายสวรรค์
ตำบล :
  หนองเม็ก
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042180591
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2500
อีเมล์ :
  41030061@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อุดรธานี เขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเม็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน