ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680523
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030062
รหัส Obec 6 หลัก :
  680523
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเม็กดงเรือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanMekdongruang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเม็กใหญ่
ตำบล :
  หนองเม็ก
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042111653
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  mekdongruang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:57:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง


นางสาวสิริรัตน์ ทวีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2