ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680524
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030058
รหัส Obec 6 หลัก :
  680524
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนกทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGNOKTHA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองนกทา
ตำบล :
  หนองเม็ก
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/05/2500
อีเมล์ :
  41030058@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเม็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนกทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2