ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำอ้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680526
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030007
รหัส Obec 6 หลัก :
  680526
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำอ้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHAMOR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคำอ้อ
ตำบล :
  บ้านเชียง
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41320
โทรศัพท์ :
  0819543155
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2518
อีเมล์ :
  Khumor school@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขนาดเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเชียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 08:21:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำอ้อ


นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำอ้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน