ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680527
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030008
รหัส Obec 6 หลัก :
  680527
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchiang(Prachachiangcherd)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านเชียง
ตำบล :
  บ้านเชียง
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41320
โทรศัพท์ :
  0-42208123
โทรสาร :
  0-42208123
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  banch3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเชียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:45:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2