ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปูลู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680528
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030009
รหัส Obec 6 หลัก :
  680528
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปูลู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pulu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปูลู
ตำบล :
  บ้านเชียง
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41320
โทรศัพท์ :
  0-4225-0801
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านเชียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13:31:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปูลู


นายสวัสดิ์ พรมมัชชะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูลู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน