ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหันน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680530
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030011
รหัส Obec 6 หลัก :
  680530
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหันน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban hunnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองบ่อพัฒนา
ตำบล :
  บ้านยา
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41320
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มีนาคม 2516
อีเมล์ :
  banhunnoi_school@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:18:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหันน้อย


นายนิคม คำล้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน