ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธาตุดอนตูม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680531
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030012
รหัส Obec 6 หลัก :
  680531
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธาตุดอนตูม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thatdontoom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนธาตุ
ตำบล :
  บ้านยา
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41320
โทรศัพท์ :
  0-4220-9494
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/01/2456
อีเมล์ :
  41030012@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:09:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธาตุดอนตูม


นายเขื่อนวัฒน์ เขื่อนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุดอนตูม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน