ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680533
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030014
รหัส Obec 6 หลัก :
  680533
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองผือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongpue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองผือ
ตำบล :
  บ้านยา
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41320
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ตุลาคม 2448
อีเมล์ :
  41030014 @udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองผือ


นายศิริกรณ์ ธาตุทำเล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน