ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680534
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030063
รหัส Obec 6 หลัก :
  680534
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้องหนองสระปลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantongnongsapla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองสระปลา
ตำบล :
  หนองสระปลา
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41320
โทรศัพท์ :
  042-147042
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  bantong8@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสระปลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09:03:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา


นายสมนึก มุงคุณแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน