ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680535
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030064
รหัส Obec 6 หลัก :
  680535
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงบังหนองเขื่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongbangnongkaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดงบัง
ตำบล :
  หนองสระปลา
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41320
โทรศัพท์ :
  0-4222-0280
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2488
อีเมล์ :
  41030064@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสระปลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 11:10:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน


นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรนาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน