ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680536
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030065
รหัส Obec 6 หลัก :
  680536
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGBUANOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองบัวน้อย
ตำบล :
  หนองสระปลา
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41320
โทรศัพท์ :
  0898421439
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  nonkbuanoischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:55:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย


นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์มหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน