ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680538
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030048
รหัส Obec 6 หลัก :
  680538
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนนาสร้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONNASANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านนาสร้าง
ตำบล :
  สะแบง
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  091-0460971,089-8407231
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2517
อีเมล์ :
  non_nasang@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มีนาคม 2563 เวลา 09:59:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง


นายกานตพงศ์ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน