ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680539
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030049
รหัส Obec 6 หลัก :
  680539
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อปัทม์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BOPHAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ่อปัทม์
ตำบล :
  สะแบง
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042220294
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:54:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์


นางสาวมีนทราย ภักดีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อปัทม์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน