ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงวังพัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680540
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030050
รหัส Obec 6 หลัก :
  680540
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงวังพัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDUNGVANGPANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดงวังพัง
ตำบล :
  สะแบง
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4222-0281
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16กันยายน2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มกราคม 2564 เวลา 09:12:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงวังพัง


นางสาวสุพรรษา ศรีพันดอน (รก.)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวังพัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน