ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนนางคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680541
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030046
รหัส Obec 6 หลัก :
  680541
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนนางคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donnangkum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนนางคำ
ตำบล :
  สะแบง
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042-220293
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  donnangkum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:12:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนนางคำ


นายทองใส สมเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนางคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2