ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680542
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030001
รหัส Obec 6 หลัก :
  680542
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกั้งโนนสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankungnonsaad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านกั้ง
ตำบล :
  ดอนหายโศก
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4222-0309
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/1/2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองหาน2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนหายโศก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2561 เวลา 12:50:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด


นายพิสัณห์ หิรัญวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2