ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680543
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030002
รหัส Obec 6 หลัก :
  680543
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองกล้า
ตำบล :
  ดอนหายโศก
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0812635892
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2505
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดอนหายโศก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10:58:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกล้า


นายสุรเดช คำวันดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน