ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังฮาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680546
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030041
รหัส Obec 6 หลัก :
  680546
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังฮาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwanghang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านวังฮาง
ตำบล :
  สร้อยพร้าว
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-42180583
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  41030041@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10:45:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังฮาง


นายธนา พรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฮาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2