ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเยีย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680547
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030042
รหัส Obec 6 หลัก :
  680547
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเยีย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nayear
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนาเยีย
ตำบล :
  สร้อยพร้าว
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0650822983
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  41030042@udonthani.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สร้อยพร้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:50:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเยีย


นางสาวจุฬารัตน์ เบ้าทองจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเยีย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน