ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680548
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030043
รหัส Obec 6 หลัก :
  680548
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้อยพร้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanSoiphrao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสร้อยพร้าว
ตำบล :
  สร้อยพร้าว
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/06/2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สร้อยพร้าว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สร้อยพร้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11:33:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว


นางสาวรัดดาวัล พานาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน