ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหงษาวดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680549
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030044
รหัส Obec 6 หลัก :
  680549
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหงษาวดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hongsawadee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหงษาวดี
ตำบล :
  สร้อยพร้าว
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0862286458
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน 2503
อีเมล์ :
  41030044@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สร้อยพร้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16:54:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหงษาวดี


นายธีรภัทร์ ป้องปิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหงษาวดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2